Personalia:

Ton Eyssen

1946

Dominikanenstraat 4

6247CW Gronsveld NL

06-29287778

Beeldend kustenaar-autodidact, fotograaf, aikidoka (Japanse krijgskunst)

Het creëren van een fantasiebeeld, gevormd door fictie en non-fictie, is mijn grootste inspiratie. Deze verbeeldingskracht wordt vormgegeven. Zij komen voort uit beelden die ik vanuit mijn gedachten oproep en deze zijn gebaseerd op onderwerpen uit films, foto’s en details van voorwerpen die abstractievormen tonen. Ik word ook vaak geïnspireerd door oude culturen. Of door kunstschatten, de oude gewoontes en kleurrijke levensvormen van verleden en heden.

Voorwerpen, in al zijn vormen, die het verleden hebben omarmd en naar de toekomst verlangen. Wachtend om gekozen te worden, geplaatst in de wachtkamer, hopend op een nieuw  leven. Totaal, delen, brokken, in mijn handen terechtgekomen en met liefde gesorteerd.  Ze schreeuwen , 'geef mij vorm, koppel mij met mijn mede vrienden'! Fantaseren, creëren, leg een ei. Het komt verwacht, vreemd, gezien en verbaast. Metamorfose, gedaanteverwisseling, van gestalte veranderd, overgang van het larf naar het volwassen stadium, verandering van structuur, van vorm, herschepping, hervorming, omvorming en transformatie.